Sunday, May 10, 2009

دولت قدح دارالآمان

سلطان عبد الحلیم معظم شاه
دولت قدح دارالآمانشهر من به نام قدح دارالآمان معروف شده است. درشمال مالزی و کنار دریای ملاکا در میان مسیر تجاری بین چین و عربیستان قرار گرفته است. اغلب جمعیت شهر قدح مسلمان هستند و کشت برنج می کنند. پادشاه شهر من سلطان عبد الحلیم معظم شاه است و با زبان ملایی و سیام قدیم حرف می زنند. در تاریخ آمده است که ایرانیان قدیم دولت قدح را تاسیس کرده اند و آثار آمدن ایرانیان از آن زمان کشف شده است که با خط پهلوی در چند قبرستان نوشته شده است. اکنون کلمه های فارسی زیادی در زبان من استفاده می شود. از قبیل کلمه گندم، شلوار، ده، کوچک، بسیار، پهلوان، بانک، استاد، اخلاق، استراحت، تخت، شاه، و غیره.

به نظر مورخان اصل قدح به نام کلاه بوده است که یک قبیله اصل شمال ایران نیز به همین نام است و آنها به منطقه مالزی و اندونزی در قرن دهم آمدند

ابو دولف که در 940 میلادی از بخاری به کلاه (قدح) آمده است: وقت که من به کلاه رسیدم قطعه ای است که بسیار قشنگ است و دیوار آن آز سنگ است بستان گل ها بسیار زیبا ست و چشمهء روان از زمین جاری است معدن قلع/حلبی را دیدم که نظری در این جهان ندارد……. آنها گندم، خرما، سبز را وزن می کنند می فروشند. آنها حمام ندارند اما در رود خانه پر آب دوش می گیرند پول آنها درهام بود که به نام فًهْرِی نام می گذاشتند. لباس های ابریشم به نام الفران که خیلی گیران مثل مردم چین می پوشیدند و نام پادشاه بزرگ چین را در سخنرانی جمعه ذکر می کردند و قبلهء پادشاه کلاح (قدح) به سمت پادشاه بزرگ چین (یعنی در همیهء شئون زندگی تحت آثر چین بود)
(Paul Wheatley, 1961-217)

پول فهری در قدیم در شمال خراسان استفاده می شد. از قرن 18 تا 19 دولت قدح نتوانست سرزمین خود از حمله دشمان مانند انگلیستان و تایلند و میانمر حفظ کند. و این دولت قسمت تقسیم شد که 3 شهر در کشور تایلند، 2 شهر دیگر در کشور میانمر وبقیه 3 شهر دیگر در شهر مالزی قرار گرفتند. بعد از استقلال مالزی، دولت قدح با کشور مالیزی متحد شد و آن پادشاه اکنون در قدح زندگی می کند.