Monday, December 31, 2007

Sunday, November 25, 2007

Penemuan makara menulis semula sejarah Kepulauan Melayu

Video: Pasukan penyelidik UKM bongkar Tamadun Melayu

Kumpulan Arkeologi dan Carigali dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah membuat satu penemuan penting dalam menentukan agama asal yang dianuti oleh penduduk awal Kepulauan Melayu.


Pasukan pengkaji ini yang diketuai oleh Dato’ Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman telah turut dibantu oleh pakar carigali dari Jabatan Warisan Malaysia dan projek ini dibiayai oleh Jabatan Warisan di Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia.


Tapak carigali tersebut yang terletak di Sungai Mas, Kedah, dipercayai merupakan satu kawasan penempatan di zaman silam yang telah dibangunkan pada abad ketujuh. Yang turut ditemui di situ ialah biji-biji manik, bekas tanah liat serta serpihan tembikar, tempayan granit, batu bersurat dengan ukiran tulisan tamadun Kadaha, runtuhan stupa Buddha serta penemuan terpenting, sebuah makara Buddha.


Penemuan makara ini sekaligus menolak teori awal Indianisasi Kepulauan Melayu kerana makara yang ditemui itu dikatakan telah dibuat pada kurun ketujuh, iaitu lama sebelum agama Hindu diperkenalkan di Kepulauan Melayu oleh para pedagang India. Makara itu mempunyai ciri-ciri Buddha dan ini seterusnya menolak teori bahawa agama Hindu merupakan agama asal nenek moyang kita.


Makara yang ditemui itu dipercayai diperbuat dari sebongkah batu yang diukir dalam bentuk satu makhluk kacukan ikan dan gajah, dua elemen haiwan yang berkuasa di laut dan darat lalu membentuk satu simbol kuasa yang memberi perlindungan kepada para penganutnya, menurut Prof. Dato’ Dr. Nik Hassan Shuhaimi.


Biasanya terdapat sepasang makara, tetapi kumpulan arkeologi yang diketuai oleh Prof. Dato’ Dr. Nik Hassan Shuhaimi hanya menjemui sebuah saja. Beliau berharap akan dapat menemui pasangan makara itu dalam carigalinya di masa hadapan bagi melengkapkan koleksi makara tersebut.


Sungai Mas dipercayai ialah tapak sebuah kerajaan yang pesat berkembang pada masa tersebut. Kewujudan tamadun ini dapat dikesan dan dibuktikan sejak dari zaman prasejarah lagi. Ini juga telah membawa kepada penemuan yang tidak kurang hebatnya; bahawa terdapat sebuah tamadun yang agung sebelum Zaman Kesultanan Melayu Melaka.


Prof. Dato’ Dr. Nik Hassan Shuhaimi menambah, makara Hindu dan Buddha yang ditemui di Kepulauan Melayu adalah unik dan tersendiri kerana ia tidak terdapat di tempat-tempat lain di seluruh dunia, termasuk di India dan China.


Makara ialah simbol manifestasi oleh penduduk tempatan terhadap unsur ketuhanan serta elemen alam sekeliling mereka. Budaya tempatan, haiwan serta elemen-elemen alam semula jadi diserap ke dalam agama baru mereka supaya dapat disesuaikan dengan penganutnya.


Penemuan makara di Sungai Mas, Kedah oleh sekumpulan penyelidik UKM bukan sahaja hebat, malah mampu mengubah sejarah tanah air kita. Kumpulan carigali ini kini sedang menunggu pelepasan serta tajaan baru untuk menyambung aktiviti arkeologi dan carigali dalam usaha untuk menjejak fakta dan membongkar cerita tentang keturunan nenek moyang di tanah air kita.

http://www.ukm.my/ukmportal/News/berita_makara.htm


An Archaeological and Excavation team from University Kebangsaan Malaysia (UKM) has made a groundbreaking discovery in determining the early religion of the early settlers of the Malay Archipelago. The team, led by Prof. Dato’ Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman and supported by the archaeologists from the Department of Heritage Malaysia, and financed by the Department of Heritage, Ministry of Culture, Arts and Heritage, Malaysia.The excavation site, located at Sungai Mas, Kedah, is found as an ancient settlement area which dates to the 7th century. Found at the site are a number of ancient relics such as beads, pottery jars and parts of ceramics, a granite vat carved from a huge granite, stone tablets with Kadaha inscriptions, ruins of Buddhist Stupas and also the most profound finding among all, the Buddhist makara.The finding of the makara has ruled out the initial theory of Indianisation of the Malay Archipelago as the makara found at the excavation site is said to date to the 7th century, before the introduction of Hinduism by the early Indian merchants and travelers. The makara carries Buddhism properties, therefore, rules out the fact that Hinduism was the initial religion of our ancestors.The makara found is a stone carved to resemble a creature the combination of a fish and an elephant, the two icons of power in land and water, a deity to protect its believers from harm. According to Prof. Dato’ Dr. Nik Hassan Shuhaimi, a makara usually has its counterpart, another makara. In the future, Prof. Dato’ Dr. Nik Hassan Shuhaimi hopes to find the missing pair of the makara to complete the collection.Sungai Mas is also believed to be a full-fledged kingdom in the ancient past and the chronological sequence of the Sungai Mas kingdom site has been established from prehistory to the kingdom status, proving another fact; there was another flourishing civilization prior to the Malacca Sultanate.Prof. Dato’ Dr. Nik Hassan Shuhaimi further added that the Hindu and Buddhist makaras found in the Malay Archipelago are very distinct to this region as there are no other parts of this globe produce the makaras, not even in India or China. The makaras are the symbols of manifestation of the locals to the deities and the surrounding environment. Local cultures, the animals and natural elements were embedded into the new religion in order to adapt it to the new believers.The findings by the team are not only profound but they might change our history of this land. The excavation team is now waiting for a clearance and more funding to continue this archaeological and excavation research in order to establish more facts and stories of our ancient forefathers.

http://www.ukm.my/english/News/berita_makara.htm

Sunday, November 11, 2007

Laporan Khas: Banyak fakta dalam buku teks tidak relevan
Isnin, 12 November 2007
KUALA LUMPUR: Kandungan buku teks bagi beberapa mata pelajaran yang digunakan di sekolah sekarang tidak lagi relevan dengan perkembangan semasa selain banyak kesalahan fakta, menyebabkan ia perlu dinilai semula. Beberapa tokoh ilmuwan termasuk ahli Panel Penilai Buku Teks, berkata penilaian semula itu penting bagi memastikan buku teks yang digunakan untuk pembelajaran memenuhi hasrat ke arah pembentukan modal insan yang cemerlang. Tokoh sejarah, Prof Datuk Dr Khoo Kay Kim, berkata, penelitiannya terhadap buku teks digunakan di sekolah menengah mendapati banyak kesilapan fakta yang mesti diperbetulkan bagi memastikan pelajar mendapat maklumat tepat.Selain itu, katanya, gaya penulisan dalam buku teks sejarah sekolah menengah juga boleh dianggap mengecewakan kerana ia gagal menerangkan secara jelas sesuatu peristiwa secara terperinci. Beliau memberi contoh kesilapan fakta dalam buku teks sejarah Tingkatan Dua yang antara lain menceritakan mengenai peristiwa perjanjian Inggeris-Kedah membabitkan Francis Light dengan Sultan Kedah pada 1786. Sejarah menunjukkan tiada sebarang persefahaman atau perjanjian ditandatangani berhubung perkara itu kerana ia dibantah Syarikat Hindia Timur Inggeris ketika itu, manakala pendudukan Francis Light di Pulau Pinang dibuat secara paksaan.
Selain itu, fakta yang menyatakan Negeri Selat hanya membabitkan tiga negeri iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura juga tidak tepat kerana Dinding turut pernah dijadikan Negeri Selat sebelum diserahkan kepada kerajaan Perak pada 1936. "Penerangan bagi setiap topik sejarah yang diketengahkan juga tidak jelas menyebabkan pelajar hanya mengetahui sesuatu peristiwa secara asas dan menghafal fakta tanpa diperkukuhkan dengan kefahaman menyeluruh rentetan sebenar peristiwa. "Akibatnya, pelajar kurang minat subjek sejarah dan apabila mereka memasuki institusi pengajian tinggi, pengetahuan mereka sangat cetek malah ada yang gagal mengingati apa yang diajar di sekolah," katanya dalam satu pertemuan kepada Berita Harian, di sini. Ketua Panel Penilai buku teks Bahasa Malaysia Tingkatan Empat dan Lima, Profesor Dr Hashim Musa, pula berkata buku teks subjek berkenaan yang digunakan sekarang, ditulis pada pertengahan 2000 dan dicetak pada 2002.Justeru, banyak isu yang dimasukkan sudah kurang atau mungkin tidak lagi relevan dengan perkembangan semasa terutama jika dinilai dalam konteks usaha menjayakan aspirasi negara membangunkan modal insan cemerlang. Beliau memberi contoh, perbincangan mengenai isu teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) memang sangat sesuai ketika itu tetapi ia sudah menjadi satu topik basi kerana negara kini bergerak ke satu tahap baru seperti pengenalan agropolitan dan projek luar bandar. "Sewajarnya, buku teks sebagai bahan utama penambah nilai di peringkat sekolah menerapkan perkara ini supaya masyarakat terutama kanak-kanak dan remaja sedar mengenai pelbagai peluang yang ada di kawasan luar bandar," katanya. Pendapat itu turut disokong Ketua Panel Penilai buku teks Bahasa Malaysia tingkatan satu, Profesor Madya Dr Ahmad Mahmood Musanif yang berpendapat Bahagian Buku Teks, unit Kurikulum dan Lembaga Peperiksaan Malaysia perlu sama-sama terbabit menyediakan buku teks. Katanya, punca utama guru tidak gemar menggunakan buku teks ialah kerana soalan peperiksaan yang disediakan tidak menjurus kepada bahan dalam buku teks, sedangkan mereka terpaksa memenuhi kehendak pelbagai pihak untuk memastikan pelajar cemerlang dalam peperiksaan. "Jika soalan yang disediakan diambil daripada bahan atau sukatan pelajaran seperti di buku teks, pasti guru akan memaksimumkan penggunaannya dan ia sekali gus tidak merugikan pelaburan kerajaan menerbitkan buku teks," katanya. Sementara itu, hasil soal selidik yang dijalankan Berita Harian terhadap 170 guru di Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Johor, Labuan dan Selangor mendapati 62 peratus daripada mereka memilih untuk kurang atau tidak menggunakan buku teks jika ada pilihan lain. Malah, kebanyakan guru terlatih dan mempunyai pengalaman mengajar sekurang-kurangnya lima tahun itu, menyifatkan buku teks sebagai bahan bantu mengajar yang tidak mengikut isu semasa serta kurang latihan dalam mempersiapkan murid menghadapi peperiksaan.

Sunday, November 4, 2007

Kota-kota yang hilang

Kota Raja Kuala Ruman

Kota Raja Kuala Ruman, Sik, Kedah. Telah dilakarkan kepada saya oleh Muhammad bin Jusoh50, di Pondok Zawiyah, Kampung Kok Raja. lakaran ini seperti yang beliau lihat pada zaman dahulu.

Kota ini dibina dari tanah dengan kepungan yang mengelilingi keluasan lebih kurang 14 Relung. Di sini masih terdapat pohon-pohon durian milik raja zaman dahulu.

Kini kota tanah bersejarah ini telah tiada kerana tanahnya telah diambil untuk menambun padang sekolah.

- terima kasih kepada Muhammad bin Jusoh


Kota Pinang Tunggal

Menurut Cikgu Ahmad bin Hashim (Ahmad bin Hashim bin Said bin Jusuh, Pekan Rabu) beliau sempat melihat sendiri kota tersebut satu ketika dahulu dan melakarkannya seperti berikut:Menurut cikgu Ahmad lagi, sekitar makam purba tersebut terdapat bata-bata zaman dahulu (seperti bata-bata merah di candi Lembah Bujang) dan berserakan dan kesan-kesan dermaga perlabuhan kapal pernah dilihat berada di bawah jambatan keretapi.

Dr. Othman Mohd. Yatim dan Abdul Halim Nasir dalam Epigrafi Islam terawal di Nusantara menyatakan penemuan serpihan tembikar batu-bata dan ketul batu merah di situ. Tidak jauh dari kg. Tok Soh terdapat kota yang dikelilingi parit dalam, melebar sepuluh hingga 15 meter.[1] Kini tapak kota tersebut telah dibina loji pembersihan air.

Sedikit catatan diperolehi daripada Makam yang tidak bertarikh dan nama yang diukir ayat al-Quran sebagai tanda kemenangan:
[1] Dr Othman Mohd Yatim dan Abdul Halim Nasir 1990, Epigrafi Islam Terawal Di Nusantara, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Hal 45

Terjemahannya:
Tiada tuhan melainkan Allah, Muhammad Pesuruh Allah
Sesunguhnya Kami Memberikan kepadamu kemenangan yang nyata (al-Fath: 1)
Allah menjadi saksi, dia tidak ada tuhan selain Dia
Oran-orang yang berilmu, sebagai melaksanakan keadilan (Ali- Imran:18)
Inilah satu kemenangan segera, dan kamu menggembirakan dan menunjukkannya (al-Saf:13)[1]


- terima kasih Cikgu Ahmad bin Hashim
[1] Dr Othman Mohd Yatim dan Abdul Halim Nasir 1990, Epigrafi Islam Terawal Di Nusantara, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Hal 44
Kota Burha Padang KerbauKota Burha Padang Kerbau ini telah dilakarkan oleh Che Alin@ Abdullah bin Ahmad 60, kepada saya ketika menjejaki kota-kota purba di Kedah.

Ia dibina dua lapis dari tanah yang ditambun meninggi. Akan tetapi hampir keseluruhannya telah tiada walaupun masih ada sedikit kesan-kesannya.

- terima kasih Che Alin bin Ahmad

Wednesday, October 31, 2007

Tulisan-tulisan

Sejarah tulisan.

(dikemaskini pada 12 November 2007)


Inskripsi bertarikh 779 masihi ditemui di Ligor, Semenanjung Malaya merujuk kepada perhubungan antara India dan Malaya. Dr Quarutch Wales telah menemui ukiran zaman Kedah Tua di atas batu bersegi empat, mengandungi simbol rumusan ye-dharma selatan India pada kurun ke-empat, terpampang pada tiga bahagian dalam tulisan Pallava atau Vatteluttu ditulis dalam kurun ke enam.


Di wilayah lain dalam kawasan Kedah ditemui pula tulisan Sanskrit bertarikh 1086. Inskripsi ini ditinggal oleh Kulothunka Chola I (Empayar Chola). Ini juga merujuk kepada hubungan perdagangan Empayar Chola dengan Malaya. Semua inskripsi Sanskrit ini merujuk kepada kegiatan dan pemerintahan negeri selatan India.Rekod J.V. Sebastian, K.T. Thirunavukkarasu dan A.W. Hamilton mengatakan bahasa Sanskrit menjadi salah satu bahasa komersial di Nusantara sepanjang sejarah. Pelayaran pendagang India memberi kesan ke atas saudagar Sumatera dan Melayu semenanjung selama beberapa kurun berkaitan dengan aktiviti perdagangan. dalam kurun ke `17, Syarikat Belanda Timur India mewajibkan penggunaan bahasa dari India dalam urusan surat-menyurat. Istilah Melayu dalam buku simpanan dan kira-kira kebanyakannya dalam bahasa Sanskrit di Melaka dan perlabuhan yang lain sehingga kurun ke 19.Kata pinjaman frasa Sanskrit India dalam bahasa Melayu umpanya akka – kakak, kadai – kedai, kappal – kapal, katikam – ketika, nagaram – negara, purva – purba, raja- raja, suniyam – sunyi, tali – tali, vakai- bagai.


Tulisan Melayu Tua adalah Kawi bercampur dengan tulisan jawi seperti yang ditemui di Pengkalan Kempas, Negeri Sembilan. Inilah tulisan tua yang digunakan dalam bahasa Melayu termasuk di Indonesia. Ia banyak dipengaruhi tulisan Sanskrit yang menjadi bahasa Lingua Franca antara Hindu dan Buddha.


Batu bersurat ini terletak di Makam Syeikh Ahmad Majnu di kompleks pengkalan Kempas, berhampiran Port Dickson. J.G. de Casparis membaca tulisan ini dan diperturunkankan kembali oleh Prof Othman Mohd Yatim sebagai:


Penampang Utara:
Bismillahirrahmanirrahim
dara buta buka ata-
mat Majanu berbawat
daya/seda ahmat
Pwan balat anak sadang
Ahmad Majanu ma Malaga
pada Allah


“Dengan nama Allah yang maha Pengasih lagi Penyayang, makam ini kepunyaan Ahmad Majanu, wira yang berjuang, Ahmad gugur bersama-sama isteri Balat dan anak lelakinya. Semasa berjuang dan gugur.” (di baca oleh Casparis)

Penampang selatan:

bismillahirrahmanirrahim
pertama Ahmad Maja-
nu masuk ke jalan tat-
kala raja-raja danan ba-
tun barah talang ketangkap
lalagi phana wassalam
1385
“Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi Penyayang, Ahmad Majanu adalah yang mula-mula muncul di tepi jalan ketika raja dan Tun (?) Barah Talanga ditangkap. Akhirnya beliau ghaib (dalam tahun Saka 1385)

Sejarah penulisan bahasa Melayu terbahagi kepada empat zaman.Melayu Kuno


Tulisan tertua bertarikh 682 Masihi ditemui di Kedukan Bukit, berhampiran Palembang dan banyak lagi bertarikh dari kurun ke 7 hingga kurun ke 9 telah dijumpai di Sumatera, Jawa barat, Luzon, Manila dan lain-lain lagi. Tulisan Melayu tua ini menjadi contoh tulisan Melayu Kuno atau tulisan Melayu awal. Kesemua inskripsi ini ditulis dalam tulisan pallava yang kebanyakannya meminjam dan berunsur tulisan Sanskrit. Tulisan ini berakhir pada kurun ke 17.

Zaman Peralihan

Tulisan peralihan moden Melayu terawal yang mashur ialah dalam tulisan Arab di batu bersurat Terengganu ditulis dalam kurun ke 14 Masihi. Zaman ini juga ada ukiran teks Kawi Jawa bercampur aduk dengan tulisan Arab di temui di Pengkalan Kempas.

Zaman Melaka
Pemerintahan kesultanan Melaka telah memajukan bahasa Melayu dalam perdagangan dengan cepat di samping menyebarkan Islam dan sastera Islam. Kemajuan ini mengubah sifat bahasa dengan sedutan besar-besaran perbendaharaan kata Arab, Parsi dan Hindi. Kemajuan ini merosot selepas 1511.

Melayu Moden Masakini
Bahasa Melayu dimajukan dengan serapan banyak perkataan Portugis, Belanda dan Inggeris dalam kurun ke 19. Ia menjadi bahasa kebangsaan buat Malaysia dan Indonesia selepas mencapai kemerdekaan.

[The Encyclopedia of Malaysia: Languages & Literature by Prof. Dato' Dr Asmah Haji Omar (2004) ISBN 981-3018-52-6. ]

Inskripsi Batu Bersurat Terengganu
Batu bersurat yang mengandungi kanun Islam ini ditulis dalam tulisan Arab kira-kira 1303 M yang silam. Tuhan atau Subhanahu wa Ta'ala telah diungkapkan dengan Dewata Mulia Raya.

Asa pada Dewata Mulia Raya beri hamba menegoh Ugama Islam............

Inskripsi Kedukan Bukit
Inskripsi Kedukan Bukit telah diekuavasi oleh Dutchman M. Batenburg on 29 November 1920 di Kedukan Bukit, Sumatera Selatan, di atas permatang sungai Tatang, anak sungai Musi. Batu ini kecil berukuran antara 45 ke 80 cm.
Teks Melayu Kuno:
svasti śrī śakavaŕşātīta 605 (604 ?) ekādaśī śu
apunta hiya,,klapakşa vulan vaiśākha d<(m> nāyik di
sāmvau mangalap siddhayātra di saptamī śuklapakşa
apunta hiya,vulan jyeşţha d<(m> maŕlapas dari minānga
vala dualakşa dangan ko-(tāmvan mamāva yam
duaratus cāra di sāmvau dangan jālan sarivu
di mata jap(tlurātus sapulu dua vañakña dātam
sukhacitta di pañcamī śuklapakşa vula….
marvuat vanua …..(laghu mudita dātam
śrīvijaya jaya siddhayātra subhikşa .....Terjemahan:


Om swasti astu! Salam sejahtera. Pada tahun Saka 605, hari ke 11, paruh terang bulan Waisaka, Sri Baginda naik sampan untuk mendapatkan “siddhayatra” (1). Pada hari 7, hari ke 15 paruh terang bulan Jyestha, Sri Baginda melepaskan dirinya dari minga tamban (?). Beliau membawa bala tentara dua laksa dengan … banyaknya dua ratus di sampan dengan pejalan seribu tiga ratus duabelas . Mereka datang di … Sungguh bersukacita pada hari ke 15 paruh terang bulan…, ringan, gembira dan datang melawat daerah … Sriwijaya jaya! bahagia dan kaya


Bandingan penulisan Jawa dan Bali dengan yang tulisan yang diaplikasikan di Thailand dan Kemboja, menunjukkan ada bentuk yang sama. Ini menguatkan bahawa tulisan-tulisan ini berasaskan tulisan dari India samada Pallava, Vengi atau Cera. Jadual di bawah menunjukkan jenis-jenis huruf atau silibus yang ditemui dalam inskripsi raja-raja di Indonesia yang silam.Inskripsi di Gunung Jerai

Dalam tahun 1939, H.G.Q. Wales telah melawat dan mengenal pasti Gunung Jerai sebagai tapak 9[1]. Menurut beliau terdapat sembilan pediang-pediang mazbah Navagraha atau 9 bintang astronomi Hindu. H.G.Q. Wales turut menemui beberapa ketul bata yang dirujuk sebagai Class 2, iaitu ketulan bata yang lebarnya kurang dari 7 inci, diperbuat selepas tahun 900 Masihi[2].

Menyorot penemuan jenis ketulan granit, bentuk batanya agak menarik. Setiapnya kelihatan dalam potongan serong kira-kira 14 × 7 × 2 3/4 . I.H.N. Evans dan H.G.Q. Wales langsung tidak menyebut inskripsi Arab in situ kerana blok serong yang diukir itu telah disimpan di Muzium Taiping pada tahun 1894[3]. Inskripsi ini tinggal dalam tanda tanya dan misteri. Walaupun blok itu telah di jaga rapi, mengapa pula G.A. Lefroy atau F.W. Irby memencil dan menyepikan penemuan ini dari hebahan.

Matawang Kedah


Dalam bulan September 1982, orang bertemu sebutir bejana tembikar penuh duit syiling perak di Pulau Langkawi. Setiap kepingnya bertulis "Muhammad Syah" dan di sebelah lagi bertulis "al-Sultan al-Qadah". Duit itu ialah duit Kedah sebelum 1236.


[Sejarah Kemasukan Islam Di Kedah Dan Perkembangannya: Tuan Haji Ismail Salleh]


Wang Emas ini diperkenalkan pada zaman Sultan Dhiauddin Mukarram Shah (1661 - 1687), Kedah.


Wang Emas pada zaman Sultan Sulaiman Shah 1620, KedahDuit bertarikh 1141 Hijarah (1728 Masihi) terukir Sultan Muhammad Jiwa Khalifatul Rahman.Duit ayam sabung bertenggek di atas beberapa gelang ini diperkenalkan di zaman Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin Muazzam Shah (1710 - 1773), Kedah. Ia menunjukkan nilai 5 sen dalam Dollar perak Spanyol dan setiap gelang dinilai sebagai satu sen dollar perak Spanyol.


Inskripsi Nisan Ratu al-Ala di Minye Tujoh, Aceh


Dalam tulisan huruf Jawa kuno[4][1], sebuah puisi berirama dibaca oleh Stutterheim seperti berikut:

Hijrah nabi mungstapa yang prasaddha
tujuh ratus asta puluh savarasaa,
haji catur dan dasa vara sukra,
raja iman (varda) rahmatullah,
gutra bha (ru bha sa (ng) mpu hak kadah pase me
tarukk tasih tanahsamuha,
ilahi ya rabbi tuhan samuha,
taruh dalam svarga tuhan tutuha,

“baginda telah pergi, selepas Hijrah nabi (terpilih) mustafa,
Jumaat, 14 haribulan Zulhijjah 791,
Raja beriman Varda Rahmatallah,
dari rumah Bharubha, yang menguasai Kedah dan Pasai,
yang bertunas seluruh dunia,
Ilahi wahai tuhan ku,
tempatkan pemimpin kami dalam syurga

Tanggapan:

Raja Aceh dikatakan pernah menyerang kerajaan Kedah dalam kisah Puteri Lindungan Bulan, sebab itu dikatakan Raja Aceh tersebut menguasai Kedah dan Pasai.

Di Nusantara, kebiasaan bentuk nisan tersebut menunjukkan permakam seorang perempuan seperti yang terdapat di Kg Tok Soh, Pinang Tunggal dan Makam keramat Tok Jame berhampiran Kepala Batas, Jitra.

Sumber sekunder yang lain saya pernah mendengar dari buah bibir orang tua-tua termasuk ayah saya sendiri, Kedah dikenali juga sebagai Kedah Pasai Ma.


Inskripsi Parsi di KedahKamus Munjid menyenaraikan 9 jenis kaligrafi Arab yang terkenal. Salah satu daripadanya adalah tulisan Parsi yang dipercayai turut dipinjam dalam sistem tulisan Jawi di Nusantara seperti huruf Ga dan Ca.


Saya telah mempelajari 9 jenis tulisan arab tersebut pada suatu ketika dahulu. Hari-hari dan masa yang berlalu pergi menemukan saya dengan beberapa tulisan Parsi di Kedah.
Inskripsi ini seakan berbunyi Ibn Serdan 213 (Hijrah?), ia ditemui bersama longgokan batu-bata dan patung Hindu/Buddha di Chandi Lembah Bujang di Merbok Kedah. Sekarang ini tersimpan di Muzium Arkeologi dan Antikuiti Merbok, Kedah.


Ini pula adalah Inskripsi tulisan Parsi pada nisan Shaikh 'Abdul Kadir Ibn Hussain Syah. Tarikh yang ditemui seakan-akan 290 atau 291 Hijrah. Sayangnya nisan ini kaku dibawah naungan hujan dan panas. Sepatutnya pihak yang berkaitan menjaga nisan ini meletakkan cermin supaya tulisan tersebut tidak terhakis.

Kadaram dalam Inskripsi TanjoreInskripsi ini didapati di kota lama Tanjore, Tamil Nadu bertarikh sejak 1030 Masihi. Ia menerangkan serangan Rajendra Chola atas empayar Sri Wijaya, negeri yang bernama Kadaram memberikan tentangan hebat. Kebanyakan sejarawan bersetuju Kadaram yang dimaksudkan adalah Kedah. Antara terjemahan daripada inskripsi tersebut ialah:


"Beta Rajendra menghantar beratus-ratus kapal ke lautan bergelora telah berjaya menawan Sang Rama Bijaya Tungga Warman iaitu Raja Negeri Kadaram sekali dengan gajah-gajah angkatan perangnya yang sangat hebat. Beta telah merampas harta-harta yang amat banyak kepunyaaan raja itu yang dikumpulnya dengan jujur sejak beberapa lama."(Paul Wheatley, 1961 : 199-200)


Dalam Hikayat Merong Mahawangsa menyebut sepintas lalu peperangan dahsyat itu:


"Sebermula maka tersebutlah perkataan Pulau Langkapuri itu selama peninggal Perang Seri Rama dan Andanum jadi sunyilah pulau itu, tiada siapa-siapa duduk".
[1] H.G.Q. Wales, “Archaeological Researches,” hal. 21
[2] Ibid, hal. 45
[3] Zakaria Ali 1946, Islamic Art in Southeast Asia 830A.D – 1570 A.D., Dewan Bahasa dan Pustaka, hal. 195
[4][1] Dr Othman Mohd Yatim dan Abdul Halim Nasir, Epigrafi Islam terawal di Nusantara, hal. 25

Tuesday, October 23, 2007

Buku: Asas Perbendaharaan Kata Siam Kedah

(Klik pada gambar untuk resolution yang lebih jelas)


Sekilas Pandang

Bahasa Siam Kedah ini asalnya siap ditulis dan dikumpul oleh Nai Muhammadan pada 18/9/1986, jam 4 petang. Ia mengandungi banyak perkataan dan rangkai kata Siam lama yang ada antaranya hampir dilupakan. Di samping itu beliau sertakan banyak contoh ayat yang sangat membantu kita memahami perkataan dan frasa dengan wajar dan tepat. Kumpulan bekas tangan beliau telah saya susun kembali dengan menggunakan huruf dan simbol seperti mana dalam pelajaran Bahasa Thai hari ini. Saya juga turut menambah beberapa perkataan Siam hasil dari penyelidikan saya dari beberapa orang responden di Mukim Tualang, Kedah. Terdapat perkataan yang sama dan hampir dengan Bahasa Melayu umpamanya chēkhā: - jaga, kērētā - kereta, kāsōut - kasut, cāng rī:t - cengkerik dan lain-lain lagi.

Agak sukar bertutur loghat Siam ini dengan betul, namun simbol-simbol untuk nada bagi setiap perkataan Siam ini berdasarkan anggaran bunyi yang disebut oleh responden penutur bahasa Siam yang fasih. Oleh itu untuk mempelajari bahasa Siam Kedah dengan buku ini seharusnya diiringi dengan pembimbing.

Pada suatu ketika dahulu memang terdapat sebilangan masyarakat yang memakai gaya hidup segala-galanya seperti Melayu namun bertutur bahasa Siam; bahkan tidak pandai bahasa Melayu. Hingga hari ini saya masih berpeluang menemukan orang Melayu yang tidak pandai berbahasa Melayu tersebut. Namun selepas 1957 penutur bahasa Siam ini berkurang selepas bergaul dengan masyarakat lain dan menggunakan bahasa Melayu dalam segala urusan. Bahasa Melayu yang dipertuturkan mereka pun adalah loghat Siam.

Asas Perbendaharaan Kata Siam Kedah turut mengandungi beberapa istilah dan perkataan Melayu dialek utara seperti awat, kawa’, kerekot, hangku.

Naim Firdausi

(Ketua Penyelenggara)

Kuala Lumpur, Malaysia

16 Oktober 2007


Segenggam Emas Sekalung Budi

Hidup bangsa hiduplah bahasa kerana jiwa sesebuah bangsa di nilai dari bahasanya. Perbendaharaan Kata Siam-Kedah ini adalah merupakan asas kepada pengenalan sejarah bahasa dan perlu di beri perhatian kerana pernah menjadi bahasa istana di suatu ketika dahulu. Diharap asas yang sebagai permulaan ini sedikit sebanyak dapat menarik ramai peminat bahasa dan pengkaji untuk terus menyambung kesinambungan bahasa ini dengan lebih jauh lagi. Tidak lupa juga kepada semua yang membantu menjayakan buku ini , di ucapkan berbanyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberi. Istimewa untuk anak-anak dan isteri tercinta, terima kasih kerana sokongan dan kesabaran yang tinggi sehingga membuahkan asas perbendaharaan kata ini. Di akhir kata terima kasih buat bonda Salmah Hashim semoga Allah merahmati bonda sentiasa. Kepada semua pembaca terima kasih tak terhingga kerana sokongan anda dan terimalah ingatan dari saya :

Bahasa kalau pandai dipelihara malah ia lebih berharga dari permata

Qorie Afifi

Kayu Bangun-Kg. Naa pija


Nada

Menyebut perkataan Siam perlu dibunyikan dengan intonasinya. Kesilapan intonasi boleh memberi makna yang berlainan.


Simbol pada vokal

Tanda bunyi dalam bahasa Thai

Nama dalam bahasa Thai

1.

ā, ē, ī, ō, ū

mendatar

-

สามัญ

sa:man

2.

à, è, ì, ò, ù

rendah

-

ไม้เอก

mai e:k

3.

â, ê, î, ô, û

menurun

-

ไม้ โต

mai tho:

4.

á, é, í, ó, ú

tinggi

-

ไม้ ตรี

mai tri:

5.

ă, ě, ĭ, ŏ, ŭ

meninggi

-

ไม้ จัตวา

mai jat ta:wa:

Kependekan

adj. adjektif
cth. contoh
k.b. kata bantu
k.g. kata ganti
k.h. kata hubung
kkt. kata keterangan
k.k. kata kerja
k.n. kata nama
k.s.n. kata sendi nama
sr. seruan

ung. Ungkapan
Monday, June 25, 2007

Manuskrip kitab Zikir Rabu dan Jumaat.Manuskrip kitab Zikir Rabu dan Jumaat.

http://www.naim-firdausi.blogspot.com/

naim_firdausi@yahoo.co.uk


Saya dan rakan-rakan seperjuangan menemui senaskah manuskrip berjudul ‘Kitab Zikir Rabu dan Jumaat’ setebal 58 halaman dalam saiz lebih kurang 24 cm x 16 cm.


Ia mengandungi syair Arab, puji-puian kehadirat Allah s.w.t. selawat dan salam atas junjungan nabi Muhammad s.a.w, keluarga baginda dan para sahabat. Ada juga bait-bait tawassul dengan nama Syaikh Abdul Samad. Syair-syair dalam kitab ini didendangkan bersama iringan paluan kompang dan gong.


Sayangnya manuskrip ini tiada tercatit nama pengarang asalnya dan tarikh ia dikarang. Menurut riwayat sejarah lisan tradisi mendendangkan zikir Rabu dan Jumaat ini diamalkan pada zaman Tok Tekai di sekitar Kuala Nerang.


Manuskrip ini masih disimpan dengan baik oleh keturunan Tok Tekai di Mukim Kurong Hitam, Kedah.

Pautan(link): Tok Tekai

http://naim-firdausi.blogspot.com/2007/05/penemuan-keramat-tok-tekai.html

http://naim-firdausi.blogspot.com/2007/04/dokumentari-sejarah-kedah-makam-keramat.html


Monday, May 28, 2007

Pengaruh Parsi di benua Siam
Gambar binaan istana Raja Maha Besar Benua Siam Narai di Lopburi yang menerima pengaruh senibina Parsi

----------------------------------------------------------------------------------------------


Sepintas lalu pengaruh Parsi telah mencorak kemasukan Islam di alam Melayu serta benua Siam. Pengaruh Parsi dalam tamadun Melayu jelas dapat dilihat dalam lapangan bahasa, kebudayaan dan keagamaan umpamanya kitab Taj al-Salatin banyak merujuk daripada kitab-kitab Parsi.[1] Betapa eratnya hubungan Melayu dan Parsi terjalin sehingga sejak awal-awal lagi kesultanan Melayu sudah memakai nama Syah dari bahasa Parsi yang melambangkan kedudukan mereka sebagai raja. Ketika itu pengaruh Parsi ini juga berkembang pesat di Shahr Nuwi Ayuthiya.Menurut Dr Behzad Shahandeh, Sheikh Ahmad Qomi ialah ulama dari Iran yang hadir dalam pentadbiran kerajaan Ayuthiya pada kurun ke-16. Dari kerana kebijaksanaannya, beliau telah dilantik menjadi penasihat kewangan kepada raja Siam Cao Praya Phra Klang. Sheikh Ahmad juga diberi kuasa untuk membangunkan pentadbiran perlabuhan. Oleh kerana terlalu besar peranan dan kuasa yang dipegangnya, beliau dikatakan adalah orang nombor dua selepas raja Siam. Beliau juga menjadi pemimpin masyarakat Islam dengan gelaran Cao Phya Rattana Dhibodi dan bertanggungjawab mengembangkan agama Islam di Ayuthiya hingga ke selatan Siam. Selepas bersara, beliau dinaikkan gelaran atas kecemerlangannya kepada Cao Praya Boworn Racnayok oleh raja Siam Prasat Tong.[2]

Tinggalan bahasa Parsi dan Arab di Ayuthiya juga dikesan dalam bahasa Thai seperti kularb (mawar), kradat (kertas), kanja (sejenis dadah), prakaoma (cawat), chamod (air wangi), trachu (seimbang), patuan (satin), likae (sejenis drama), lakorn (drama), morakoo (paip hogah) dan lain-lain lagi.[3]Professor Plublung Kongchana mendakwa Raja Siam Naresuan pernah membina sebuah masjid di Klong Srabua. Masjid Srabua kemudian diubah nama kepada Masjid Nurul Amal.[4] Seorang penyair sufi Aceh bernama Hamzah Fansuri dikatakan telah belajar bahasa Parsi di Ayuthiya.[5]

Adalah menjadi suatu budaya bagi penganut agama Buddha di Thailand apabila berkabung mereka memakai pakaian bewarna gelap. Adat ini dipercayai telah meniru tradisi berpakaian hitam dalam upacara perkabungan hari Asyura oleh penduduk Islam yang tinggal di Ayuthiya sejak kurun ke 14. Ringkasnya fakta persamaan secara umum digambarkan seperti berikut:

Tarikh- Butiran
>>1400 - Ayuthiya atau Benua Siam dikenali sebagai Shahr Nou menerima pengaruh Parsi.
Negeri Melaka muncul sebagai pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam.
>>1600 - Perdana Menteri Siam Cao Praya Boworn Racnayok meluaskan agama Islam hingga ke selatan Siam.
Melaka menghadapi serangan musuh.
>>1700 - Benua Siam dijajah oleh tentera Phaya Taksin Chakri Sokho Thai, negara Siam ditukar kepada Thailand.
Melaka menghadapi serangan Belanda.
>>1800 - Tentera Thai menyerang Kedah dan membakar naskah-naskah Hikayat Merong Maha Wangsa habis-habisan, Inggeris meluaskan takluknya di Tanah Melayu.

Professor Srisak Vallipodom mengatakan panglima angkatan laut Siam yang bernama Phraya Rajbangson (atau Rajwangson) adalah seorang muslim. Walau bagaimanapun semua raja-raja Siam dikatakan beragama Buddha tetapi memberi izin kebebasan beragama kepada rakyatnya di Shahr Nuwi sehingga menyebabkan masjid dibina berhampiran wat Buddha dan ramai orang-orang Islam berkahwin dengan bangsa Thai. Orang-orang Islam tersebut menjadi nenek moyang kebanyakan bangsa Thai termasuk kerabat diraja.[6]

[1] Prof. Amat Johari 2006, Prakata Kamus Farsi-Melayu-Ingeris, DBP
[2] Dr Behzad Shahandeh 1995, Sheikh Ahmad Qomi and The History of Siam, Cultural Center Of the Islamic Republic of Iran, Bangkok 1995, Hal 221
[3] Prof. Pensri Karnjanomai 1995, A Lecture, The Muslim Role In The Time Of Ayutthaya And The Cultural Transference, Sheikh Ahmad Qomi and The History of Siam, Cultural Center Of the Islamic Republic of Iran, Bangkok 1995, Hal 223-224
[4] Assistance Professor Plubplung Kongchana, A Lecture, The Persians in Ayutthaya, Sheikh Ahmad Qomi and The History of Siam, Cultural Center Of the Islamic Republic of Iran, Bangkok 1995, hal. 240
[5] A Speech, Associate Professor Mohammad Bukhari Lubis, Sheikh Ahmad Qomi and The History of Siam, Cultural Center Of the Islamic Republic of Iran, Bangkok 1995, Hal 221
[6] Associate Professor Srisak Vallipodom, Faculty of Archaeology, Silpakorn University, a lecture The Role of Sheikh Ahmad Qomi in The Court of Ayutthaya, Sheikh Ahmad Qomi and The History of Siam, Cultural Center Of the Islamic Republic of Iran, Bangkok 1995, hal. 211

Hubungan Melayu-Parsi

Hubungan Melayu-Parsi

Ikatan yang erat antara hubungan gugusan-gugusan Parsi
Mohammad Khoush Heikal Azad, Jakarta
Terjemahan dari teks bahasa Inggeris oleh Naim Firdausi, http://www.naim-firdausi.blogspot.com/, naim_firdausi@yahoo.co.ukOrang-orang Parsi telah lama bergaul dengan orang-orang Melayu berdasarkan banyak bukti-bukti berupa dokumentasi sejarah, hikayat dan batu nisan.

Sebelum menerima Islam, orang-orang Parsi telah pun meluaskan kegiatan perdagangan mereka dengan China. Di samping itu juga mereka ada mewujudkan perdagangan dan hubungan budaya dengan gugusan-gugusan kepulauan Melayu yang turut menjadi perantara Barat (empayar Rom) dengan Timur (China) sepanjang dua jalan: darat “Jalan Sutera” dan laut “Jalan Rempah”. Hubungan ini merujuk pada Dinasti Ashkanian dalam tahun 200 sebelum Masihi.

Selepas kedatangan Islam sekumpulan orang-orang Parsi bermigrasi dari selatan China. Selain menjalankan kegiatan perdagangan normal saudagar Parsi dan agamawan mereka juga turut menyebarkan Islam.

Kajian persamaan linguistik antara Melayu dan Parsi membuahkan hasil yang menarik. Terdapat lebih dari 350 perkataan Parsi yang menjadi sebahagian kata pinjaman bahasa Melayu. Antara perkataan yang disenaraikan termasuklah: agar-agar, ustaz, baju, bahari, bandar, bau, bius, babu, piala, peci, tambur, tembakau, taman, dewan, domba, saudagar, syal, firman, kiai, anggur, Syahbandar, istana, bazar, bocah, jam, tong, bumi, pahlawan, bumi, bandar, bedebah, pelita, takhta, temasya, tekan, kurma, daftar, babu, penjarah, johan, cara, arah, rawan, serban, sudah, seruni, firdaus, kenari, kahwin, karya, kecil, kismis, gusti, kata, kuno, gandum, goni, langgar, lengan, marmer, medan, mas, mitra, nama, nenek.

Saya menemui majoriti perkataan tersebut terdiri dari kata nama, terutamanya kata nama tunggal diikuti dengan keseringan kata sifat. Kemudiannya saya mengelas perkataan-perkataan tersebut ke dalam 29 kumpulan, seperti sikap manusia, moral dan hubungan kekeluargaan (40 perkataan); bahagian anggota badan dan pakaian (28 perkataan); makanan, buah-buahan dan minuman (25 perkataan); agama (23 perkataan); rumah dan konsep berkaitan (21 perkataan); perdagangan dan perakaunan (18 perkataan); ketenteraan dan konsep berkaitan (17 perkataan).

Kebanyakan perkataan-perkataan ini tidak mengalami perubahan maksud dan sebutannya. Sementara sesepatah telah pun menjalani perubahan sebutan dan bunyi tanpa ada kelainan maksud. Sementara yang lainnya mengalami perubahan ejaan yang drastik dan amat susah dikenal pasti atau mempunyai makna yang baru.

Saya bertemu lebih dari 283 perkataan Parsi wujud dalam bahasa Melayu tanpa mengalami perubahan asas dalam maknanya. Ini menyarankan perhubungan yang sangat erat antara orang-orang Iran dan Melayu dalam hari-hari yang terdekat.

Sebagai tambahan, terdapat lebih dari 50 nama-nama Melayu yang dikenal pasti dari nama Parsi. Orang-orang Parsi memberi nama untuk manusia dan tempat yang dikesan terlalu ke belakang usianya. Sesetengah nama-nama ini masih dipakai hingga kini walaupun telah lama tidak digunakan di Iran. Misalannya termasuk Zal, Buzurjamir, Shahrezad, Johansyah dan Firmansyah.

Bahasa Parsi telah menyerap dalam bahasa Melayu dan sesetengah aspek nahunya agak mengejutkan, secara tidak langsung pengaruh Parsi dalam bahasa Melayu telah meminjam perkataan Arab, Turki dan perkataan Sanskrit. Asalnya perkataan-perkataan tersebut telah lama digunakan dalam bahasa Parsi. Sesetengah perkataan Arab dalam bahasa Melayu sebenarnya boleh dianggap ambilan dari bahasa Parsi misalannya: arak, atar, bahlul, bait, serbat, dalal, dayus, dukan, gogah, hamam, inai, khanjar, kisa, komkoma, mamlakat, masnawi, maus, menara, nagara (nakora), panus, ratna (rakna), jahanam, topan (taufan), uktab, ujrat, dan waswas. Kewujudan 280 perkataan Arab yang menjadi perkataan Parsi menunjukkan perkataan-perkataan ini dibawa oleh orang-orang Parsi ke gugusan-gugusan kepulauan Melayu.

Peribahasa terkenal mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jika kita mengetahui antara satu sama lain dan berdialog tentang budaya dan ketamadunan yang menekankan hubungan antara negara-negara ini, ia akan merintis kejiranan yang erat.

Penulis adalah Timbalan Duta Republik Islam Iran ke Indonesia. Bukunya kamus Parsi ke bahasa Melayu telah diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan Iran.

Petikan Jakarta Post.

Saturday, May 12, 2007

Penemuan tinggalan kesan-kesan binaan purba di Gunung Jerai


29 Mei 2006, pelajar MRSM melawat tapak bersejarah ini


Halaman depan, kelihatan laman tangga dan tiang.


Pandangan dari laman, anak tangga ke satu jangkah kemudian anak tangga lagi

Di laman dan kedudukan tinggi jangkah

Batu pelapik tiang

Batu pelapik tiangBatu pelapik tiang
Batu pelapik tiang

Seketul batu mempunyai bentuk yang agak unik


Penemuan tinggalan kesan-kesan binaan purba di Gunung Jerai
Naim Firdausi
naim_firdausi@yahoo.co.uk


Ekavuasi pihak arkeologi di puncak gunung Jerai pada tahun 1921 menemukan 9 tiang berdiri sejajar dan beberapa blok batu granit serta bata. Tapak tersebut dikenali sebagai candi tapak 9. Namun dalam pengetahuan saya di kilometer 3 Gunung Jerai terdapat sebuah tapak yang kelihatan berdirinya beberapa pelapik tiang, tangga dan laman yang dibina dari batu gunung bewarna agak putih dan sejenis simen. Tinggalan ini dipercayai istana atau sebuah bangunan yang tidak terdapat dalam catatan sejarah. Kedudukannya yang sudah senget sebelah menggambarkan ia sudah berusia beratus-ratus tahun atau mungkin juga ribuan tahun. Di sebelah kanan terdapat bulatan yang disusun batu sekelilingnya. Bahagian tengah adalah simen yang agak rata, apabila diselak daun-daun kering dan akar pokok ia mempunyai garisan-garisan geometri yang agak cantik tetapi tidak diketahui kegunaannya. Di temui juga sebatang jalan menghala ke puncak gunung. Di sebelah kiri tapak bangunan ini kelihatan sungai yang mengaliri darinya air yang jernih dan di seberangnya satu jalan gajah menghala ke kaki gunung. Dari pandangan mata kasar keluasan kompleks bangunan ini dianggarkan melebihi 3 ekar. Saya sudah memaklum dan mengirim gambar-gambar tinggalan tapak bangunan ini kepada pihak Muzium Arkeologi Lembah Bujang. Pihak Arkeologi tidak memberi apa-apa ulasan tetapi saya masih menunggu jawapan daripada mereka. Daripada cerita buah bibir penduduk kampung, tapak bangunan ini dibina oleh Tunku Abdul Rahman sebagai rumah rehat. Namun cerita ini diragui kerana usia tinggalan ini terlalu tua dan rumah rehat Tunku Abdul Rahman yang sebenar berada di bukit Choras. Pakar sejarah Kedah Dato Ismail bin Haji Salleh di dalam Sejarah Kemasukan Islam di Kedah dan Perkembangannya menceritakan Merong Mahawangsa dikatakan pernah membina istana di timur Gunung Jerai tetapi ahli sejarah belum menemuinya. Raja Kedah pertama memeluk Islam ialah Raja Pra Ong yang menukar nama baginda kepada Sultan Mudzafar Syah. Sultan Muzaffar Syah memerintah supaya candi di Puncak Gunung Jerai dimusnahkan dan sebuah masjid dengan menaranya didirikan di situ. Syeikh Abdullah Yamani menjadi mufti pertama di Negeri Kedah. Sultan Muzaffar Syah mangkat pada 1179 Masihi setelah memeluk Islam selama 44 tahun. Di puncak Gunung Jerai terdapat "Padang Tok Syeikh" iaitu tapak masjid yang didirikan di zaman Syeikh Abdullah Yamani. Masih terdapat juga "Telaga Tok Syeikh" tempat beliau mengambil air sembahyang dan sekeping batu rata seperti permukaan meja yang dipanggil "Sejadah Tok Syeikh" tempat beliau bersembahyang. Kononnya ada gua dipanggil "Gua Tok Syeikh" di Gunung Jerai tempat orang sembahyang Jemaah. Di dalam gua itu masih boleh dilihat orang berdiri betul, ruku' dan sujud dan dalam pelbagai rupa orang bersembahyang tetapi semuanya batu, kaku dan berlumut. Pihak berkuasa perlu segera datang dan menilai kawasan tersebut sebagai kawasan bersejarah yang perlu dikonservasi.